2018-005 16 Seri No.lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı.2018/005  

03.01.2018 

Konu: 16 Seri No.lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı.

31.12.2017 Tarih ve 30287 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 16 Seri No.lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliğinde ön ödemeli hatlara yüklemeler için yapılan satışlarda ÖİV matrahı ve FATİH Projesi için Torba Kanunla getirilen ÖİV istisnasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Anılan Tebliğ’e ekli PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.

 

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim A.Ş.