2018-004 Araçlarda 2018 Yılında Uygulanacak ÖTV Tarifesi Belirlendi.2018/004

03.01.2018

Konu: Araçlarda 2018 Yılında Uygulanacak ÖTV Tarifesi Belirlendi.

Bilindiği üzere, 25.11.2016 Tarihinde yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile binek oto, jip gibi taşıtlar için özel tüketim vergisi tarifesi taşıtın satış bedeli de dikkate alınacak şekilde değiştirilmişti.

01.01.2018 Tarih ve 30288 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/11176 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2018 yılı için motor hacmi 2.000 cm3 altındaki binek otomobillere ilişkin ÖTV tarifesi yeniden belirlendi.

Anılan BKK’ya göre yeni tarife aşağıdaki gibi oldu:

Taşıt Türü

Vergi Oranı (%)

    Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyen taşıtlar için

KDV ve ÖTV hariç fiyatı 46.000 TL’ ye kadar olanlar için 45
KDV ve ÖTV hariç fiyatı 46.000 – 80.000 TL arası olanlar için 50
KDV ve ÖTV hariç fiyatı 80.000 TL ve üzeri olanlar için 60

    Motor silindir hacmi 1600-2.000 cm3 arası olan taşıtlar için

KDV ve ÖTV hariç fiyatı 114.000 TL’ ye kadar olanlar için 100
KDV ve ÖTV hariç fiyatı 114.000 TL ve üzeri olanlar için 110

Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 KW’ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm3’ü geçmeyenler:

KDV ve ÖTV hariç fiyatı 57.000 TL’ye kadar olanlar için 45
KDV ve ÖTV hariç fiyatı 57.000 – 91.000 TL arası olanlar için 50

Ayrıca anılan BKK ile Gelir Vergisi Kanunun geçici 82’nci maddesinde yer alan bireysel katılım yatırımcısı indirim uygulaması 31.12.2017 tarihinden 31.12.2022 tarihine kadar uzatıldı.

Anılan Bakanlar Kurulu Kararı’na ekli PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim A.Ş.