2018-003 İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Alt Sınırı 11.400 TL Olarak Belirlendi.2018/003

02.01.2018

Konu: İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Alt Sınırı 11.400 TL Olarak Belirlendi.

31.12.2017 Tarih ve 30287 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 16 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 2018 yılı için indirimli orana tabi işlemlerde iade alt sınırı 11.400 TL olarak belirlendi.

Anılan Tebliğ ile ayrıca;

FATİH Projesi kapsamında Eğitim Bakanlığına yapılacak mal teslimi ve hizmet ifalarında uygulanacak istisnaya ve ön ödemeli haberleşme hizmetlerinin özel matrah şeklinde vergilendirilmesine de ilişkin açıklamalar yapıldı.

Anılan Tebliğ’e ekli PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim A.Ş.