2018-002 Meyve Suyu, Gazoz Gibi İçeceklerle, Makaronların ÖTV’ye Tabi Tutulmasına İlişkin ÖTV (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı.2018/002

02.01.2018

Konu: Meyve Suyu, Gazoz Gibi İçeceklerle, Makaronların ÖTV’ye Tabi Tutulmasına İlişkin ÖTV (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı.

 7061 Sayılı Torba Kanun ile Özel Tüketim Vergisi Kanununda değişiklik yapılarak, sarma sigaralar için kullanılan makaronlar ile meyve suyu, gazoz gibi bazı içecekler de ÖTV’ye tabi tutulmuştu.

01.01.2018 Tarih ve 30288 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan III Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik yapan 1 Seri No.lu Tebliğ ile konuya ilişkin açıklamalar yapıldı.

Anılan Tebliğ’e ekli PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.

 

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim A.Ş.