2017-076 Vergi Usul Kanunu Uygulamasında 2018 Yılında Geçerli Olacak Bazı Had ve Tutarlar Belli Oldu.2017/076

29.12.2017

Konu: Vergi Usul Kanunu Uygulamasında 2018 Yılında Geçerli Olacak Bazı Had ve Tutarlar Belli Oldu.

29.12.2017 Tarih ve 30285 Sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 490 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2018 yılında uygulanacak bazı had ve tutarlar açıklandı.

Anılan Tebliğde yer alan had ve tutarlar tablosuna ekli PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.

 

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim A.Ş.